marți, 1 octombrie 2013

Concursul naţional de Informatică “StartIT”, ediţia V, Suceava 2013

Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2013, A12/23.

 1.  Organizare:


Sâmbătă, 26 octombrie 2013, în fiecare sală de cerc cu conexiune la Internet, elevii vor fi prezenţi la ora 9 pentru a primi subiectele. Timpul de lucru va fi pentru clasele II – IV, 1h, iar pentru clasele V-VIII, 2h. 

 1. Detalii tehnice:
a. Secţiunea Programare
Clasa a II-a
 • Tipuri simple de date(integer)
 • Structurile liniare
 • Structuri alternative (simple)

Clasa a III-a
 • Tipuri simple de date (integer)
 • Structurile liniare
 • Structurile alternative (imbricate)

Clasa a IV-a
 • Tipuri simple de date (integer)
 • Structurile liniare, alternative
 • Structurile repetitive (cu contor)

Clasa a V-a
 • Tipuri simple  de date ( tipul intreg, real, caracter, logic)
 • Structurile liniare, alternative, repetitive 
 • Tablouri unidimensionale(la etapa nationala)

Clasa a VI-a
 • Tipuri simple  de date ( tipul intreg, real, caracter, logic)
 • Structurile liniare, alternative, repetitive 
 • Tablouri unidimensionale şi bidimensionale, şiruri de caractere, fişiere text.

Clasele VII- VIII
 • Tipul înregistrare
 • Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date
 • Subprograme definite de utilizator
 • Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi) geometrie plană într-un sistem de coordonate (numai pentru clasa a VIII- a).

 1. Secţiunea “Re-creaţie”
Categoria III-V
Proba de concurs va consta în realizarea unei compuneri cu tematică impusă. Tehnoredactarea  - MsOffice-Word  şi imagini realizate in Paint.
Criterii de evaluare:
§  originalitatea ideilor
§  calitatea exprimării
§  finalul surprinzator al povestirii
§  expresivitatea limbajului plastic
§  coeziunea text/imagine
 Timpul de lucru va fi 1h şi 30 minute.

Desene - Paint
Proba de concurs va consta în realizarea unei lucrări cu tematică impusă.  Lucrarea se
va salva in format jpeg, numele fișierului va conține:  clasa, numele, prenumele elevului. Lucrările vor fi trimise cel târziu joi, 24 octombrie 2013.
Lucrările trebuie să fie originale. Vor fi eliminate din concurs acele lucrări care sunt preluate de pe Internet

    c. Secţiunea Media
Proba de concurs va consta în realizarea unui produs multimedia cu tema: "O picătură de frumusețe din viața mea". Lucrările vor fi realizate de către echipe de lucru alcătuite din maxim 2 membri, în funcţie de complexitatea lucrării. 
Fișierul va fi salvat în formatul: mov, avi, mpeg, mp4, wmv cu durata de maxim 4 minute. Mărimea fișierului nu trebuie să depășească 15MB.
Lucrarea înscrisă trebuie să fie însoțită de fișa de înscriere, cu datele completate la secțiunea Media.  Selecția proiectelor se va face pe baza unor criterii stabilite de juriul provizoriu, prin desemnarea calificativului “admis” sau “respins”. Participanții ai căror proiecte au fost selectate pentru etapa finală vor primi răspunsul comisiei până la data de 22 octombrie 2013.
Criterii de evaluare:
§  Originalitate;
§  Calitatea transpunerii mesajului;
§  Încadrarea în tema propusă;
§  Utilizare adecvată și echilibrată a efectelor;
§  Complexitate tehnică.

Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care lucrările înscrise folosesc elemente de conţinut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparţine celui care a înscris lucrarea.

2. Se acordă premiul I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi grupă din concurs precum şi diplome de participare. Rezultatele se vor publica pe site-ul concursului http://cnstartit.blogspot.com/ si site-ul palatului copiilor: www.pacosv.ro în data de 30 octombrie 2013.