luni, 25 iunie 2018

Concursul national "StartIT", ed. a X-a

Proiectul "StartIT" se desfășoară în perioada 17-24 noiembrie 2018 în parteneriat cu Colegiul Național ”Mihai Eminescu” , Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” și Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava.  Concursul de programare și creativitate ”StartIT” este inclus în calendarul competițiilor naționale (CAEN2018 fara finanțare) poziția 289, Domeniul Tehnic.
Prima etapă a concursului va avea loc sâmbătă, 17 noiembrie 2018, cu participare online iar în săptămâna următoare, în data de 24 noiembrie 2018 va avea loc a doua etapă, cu participare directă.
Data limită pentru înscrierea în concurs este 10 noiembrie 2018.  Data limită pentru trimiterea lucrărilor la secțiunea cu participare indirectă este 15 noiembrie 2018.

Concursul se va desfășura pe trei secțiuni:
- secțiunea ”Re-creație”, clasele III - V
- secțiunea programare, clasele V - VIII
- secțiunea Media, clasele IV - XII
Lucrările la secțiunea ”Re-creație” se vor edita în MS Word iar ilustrațiile în MS Paint și se vor încadra în tema propusă de comisie.
Lucrările participante la secțiunea Media se vor încadra în cerințele juriului privind tema proiectului și se vor evalua în funcție de complexitatea proiectului, design-ul proiectului, originalitate, inovație și tehnologiile folosite. 
La secțiunea programare, cu participare directă, se vor rezolva două probleme de factură algorimtică pe durata a două ore. Concursul de programare se va organiza pe două categorii de clase:  V-VI și VII-VIII.  Gradul de dificultate al problemelor corespunde nivelului de pregătire de la fiecare clasa. Se vor face clasamente pe fiecare categorie în ordinea descrescătoare a punctajelor pe fiecare grupă.

Coordonator proiect,
prof. dr. Ștefania Șoiman