luni, 29 septembrie 2014

Regulamentul Concursului National "StartIT", ed. VI

Regulamentul Concursului Național de programare și dezvoltarea creativității ”StartIT”
ediția a VI-a
24-25 octombrie 2014

Concursul se adresează elevilor care participă la cercurile din domeniul IT din scoli, cluburi şi palate ale copiilor.

Secţiunea
Clasele
Programare
II – VIII   
Re – creaţie
II – V
Media
V – IX

 Regulament „Start IT”, ediţia VI- 2014

 Organizarea concursului

1.    Înscriere:

Înscrierea elevilor se va face de către de către fiecare profesor îndrumător al cercului la coordonatorul concursului, profesor de informatică Şoiman Ştefania. Echipele invitate vor primi un regulament de desfăşurare al concursului şi vor confirma prezenţa pe baza unei fişe de înscriere conform modelului din anexă.

2. Organizare:

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, în fiecare sală de cerc cu conexiune la Internet, elevii vor fi prezenţi la ora 9 pentru a primi subiectele. Timpul de lucru va fi: la sectiunea programare pentru clasele III – V, 1h 30 min iar pentru clasele VI-IX, 3 h,  si 1 h 30 min la sectiunea „Re-creatie” - Word. Profesorii coordonatori vor primi online subiectele la ora 8.30.

II. Detalii tehnice:
a. Secţiunea Programare
Clasa a III-a
 • Tipuri simple de date(integer)
 • Structurile liniare
 • Structuri alternative (simple)

Clasa a IV-a
 • Tipuri simple de date (integer)
 • Structurile liniare
 • Structurile alternative (imbricate)

Clasa a V-a
 • Tipuri simple de date (integer)
 • Structurile liniare, alternative
 • Structurile repetitive (cu contor)

Clasa a VI-a
 • Tipuri simple  de date ( tipul intreg, real, caracter, logic)
 • Structurile liniare, alternative, repetitive 
 • Tablouri unidimensionale

Clasa a VII-a
 • Tipuri simple  de date ( tipul intreg, real, caracter, logic)
 • Structurile liniare, alternative, repetitive 
 • Tablouri unidimensionale şi bidimensionale, şiruri de caractere, fişiere text.

Clasele VIII-IX
 • Tipul înregistrare
 • Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date
 • Subprograme definite de utilizator
·         Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi) geometrie plană într-un sistem de coordonate (numai pentru clasa a VIII- a).

b.             Secţiunea “Re-creaţie”

Categoria III-V
1.      Proba de concurs va consta înrealizarea unei lucrări cu tematică impusă.
Imaginile vor fi create în Paint.
Criterii de evaluare:
§  originalitatea ideilor
§  calitatea exprimării
§  finalul surprinzator al povestirii
§  expresivitatea limbajului plastic
§  coeziunea text/imagine
 Condiţii de redactare:
          Microsoft Word (Portret, A4)
       Font size: 14.

        Continutul va fi evaluat in functie de formatarea textului,  respectarea numarului de randuri din cerinta, imagini şi bogatia imaginatiei elevilor, timpul acordat - 90 minute.

2.      Desene - Paint
Clasa a II-a „Călătorie în univers”
Clasa a III-a „Lumea necuvantatoarelor”
Clasa a IV-a „Anotimpuri”

c.              Secțiunea Media
Proba de concurs va consta înrealizarea unui produs multimedia cu tematică impusă. Lucrările vor realizate de către echipe de lucru alcătuite din maxim 2 membri, în funcţie de complexitatea lucrării. Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra lucrărilor trimise la concurs. Aceştia trebuie să se asigure că lucrările lor nu încalcă dreptul persoanelor la proprietate fizică sau intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Simpla înscriere la concurs înseamnă asumarea şi acceptarea  oricăror consecinţe ce pot decurge din publicarea lucrărilor respective. 
Proba de concurs va consta înrealizarea unui produs multimedia cu tema "Inima naturii bate odată cu inima ta" (Natura de lângă tine). Filmele trebuie sã suprindã ignoranța care distruge mediul, conștientizarea efectelor schimbãrilor climatice și consecințele acestora.
Filmele vor constitui un semnal de alarmã asupra consecințelor schimbãrilor climatice și vor evidenția acțiuni de combatere ce pot fi la îndemâna oricui. Fișierul va fi salvat în formatul: mov, avi, mpeg, mp4, wmv cu durata de maxim 8 minute. 

Criterii de evaluare:
§  Originalitate;
§  Calitatea transpunerii mesajului;
§  Încadrarea în tema propusă;
§  Utilizare adecvată și echilibrată a efectelor;
§  Complexitate tehnică.
Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care lucrările înscrise folosesc elemente de conţinut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparţine celui care a înscris lucrarea.

Concursul se adreseaza elevilor înscrişi la cercul de informatică din palate, cluburi ale copiilor şi  şcoli din ţară, care au ocupat locul I la concursurile judeţene si interjudetene de informatică in anul scolar 2013-2014.

Calendar: 
 • 1 - 12 octombrie 2014: trimiterea invitaţiilor pentru concurs împreună cu regulamentul concursului şi fişa de înscriere; 
 • 13 - 19 octombrie 2014: înscrierea participanţilor; 
 • 24,25 octombrie 2014: desfăşurarea concursului pe cele trei secţiuni
 • 26 - 30 octombrie 2014: jurizarea şi publicarea rezultatelor, 
 • 1 - 12 noimebrie 2014: trimiterea diplomelor câştigătorilor şi ale profesorilor coordonatori, diseminarea rezultatelor.
Concursul este cuprins in CAEN 2014, A12/poz. 18.