duminică, 31 octombrie 2010

Rezultate la sectiunea Programare, clasele II-IV

Problemele rezolvate de elevi:
Gradul de dificultate al problemelor corespunde nivelului de pregatire de la fiecare clasa:
Clasa a II-a
Problema 1 Excursie
Un grup de copii a plecat în excursie la munte. Când a sosit Ilinca, în autocar erau deja x copii. În urma ei au mai urcat y copii. Scrieţi un program care afişează câţi copii au plecat în excursie (x şi y se citesc de la tastatură).

Restricţii şi precizări:
x, y sunt numere naturale;
x≤1000;
y≤1000.

Date de intrare:
x=99
y=23

Date de ieşire:
În excursie au plecat 123 copii

Problema 2 Cămila
Se spune că, un negustor turc a lăsat drept moştenire celor doi feciori ai săi toate cămilele pe care le avea. Astfel cel mai mare dintre feciori, Aydîn a primit n cămile, iar mezinul, Urfet  a primit m cămile. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură câte cămile a primit fiecare şi afişează:
a)       numărul de cămile pe care le avea negustorul;
b)       care dintre feciori a primit mai multe.

Restricţii şi precizări
În caz de egalitate se va afişa un mesaj corespunzător (ex. EGALITATE)

Date de intrare:
n=100
m=25
Date de ieşire:
125
Aydîn
Clasa a III-a
Problema I Cămile
Se spune că, un negustor turc a lăsat drept moştenire celor m feciori ai săi n cămile. El le-a spus să le împartă în felul următor: fiecare fecior va primi acelaşi număr de cămile, iar restul le vor dona unei grădini zoologice. După moartea tatălui lor, cei m feciori au încercat să împartă între ei cămilele, aşa cum le lăsase cu limbă de moarte părintele lor.
            Dar, neizbutind să facă împărţeala, vă roagă pe voi să scrieţi un program care citeşte numărul n de cămile, numărul m de feciori şi  afişează câte camile primeşte fiecare fecior şi cine a primit mai multe: gradina zoologică sau fiecare dintre feciorii.
Restricţii şi precizări:
În caz de egalitate se va afişa un mesaj corespunzător (ex. EGALITATE)
Exemplul 1:
Date de intrare:
n=560
m=100
Date de ieşire:
Fiecare fecior primeşte 5 cămile
Gradina zoologică
Exemplul 2:
Date de intrare:
n=503
m=100
Date de ieşire:
Fiecare fecior primeşte 5 cămile
Fecior
Problema 2 Cifra
Să se scrie un program care citeşte de la tastatură o cifra  c(nenulă) şi care afişează pe ecran cifra romană corespunzătoare cifrei citite.
Date de intrare:
c=4
Date de iesire: IV


Clasa a IV-a
Problema 1.
Se consideră un număr natural n de 3 cifre. Să se afişeze pe ecran cu spaţiu între ele toate numerele pare de trei cifre care se pot forma cu cifrele numărului iniţial (n se citeşte de la tastatură).
                                                          
Exemplu1:
Date de intrare:
N=109
Date de iesire
190 910

Exemplu2:
Date de intrare:
N=124
Date de iesire:
124 142 214 412

Problema 2.
Se citesc n numere naturale de maxim 5 cifre. Sa se afişeze:
a)       cel mai mare numar de exact 3 cifre
b)       cel mai mic numar impar.
c)       numarul de numere de exact trei cifre
Restricţii şi precizări:
-          1≤n≤100
-          dacă şirul nu are  numere de exact 3 cifre se va afişa mesajul „nu există numere de exact trei cifre” - punctul a)
-          dacă şirul nu are decât numere pare se va afişa mesajul „nu exista numere impare” – punctul b)
-          dacă nu există numere de trei cifre se va afişa mesajul „nu există numere de trei cifre” – punctul c)
date de intrare:
n=7
23, 34, 0, 1, 10000, 54000, 541
Date de ieşire:
a)       541
b)       1
c)  1

1
Albu Alexandru
III
Palatul Copiilor Suceava
III
2
Ana Serbanescu
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
M
3
Barbu Iulia
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
II
4
Cioltan Alexandru
IV
Clubul Copiilor Nr. 1 Bucuresti
I
5
Constantinescu Vlad
IV
Palatul National Bucuresti
6
Curavale Dan
IV
Palatul National Bucuresti
III
7
Doroftei Victor
II
Palatul Copiilor Suceava
III
8
Dragoş Daniel
II
Palatul National Bucuresti
I
9
Dudau Claudia
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
10
Ilie Petre Cristi
II
Palatul National Bucuresti
I
11
ION ALINA
IV
Palatul National Bucuresti
II
12
Ivan Maria
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
III
13
Mircea Dan
II
Palatul National Bucuresti
I
14
Petrescu Florin
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
M
15
Popa Sebastian
III
Palatul Copiilor Suceava
I
16
Porumb George
II
Palatul National Bucuresti
I
17
Primac Antonie
II
Palatul Copiilor Suceava
II
18
Puşcaşu Felix
III
Palatul National Bucuresti
II
19
Sandu Meahov Felix
II
Palatul National Bucuresti
I
20
Stefanescu Radu
IV
Palatul Copiilor Suceava
I
21
Tudor Alexandra
III
Scoala cu clase I-VIII nr. 193 Bucuresti
III
22
Tudor Mihnea Cristian
II
Palatul National Bucuresti
I
23
Boacă Ermina
III
Palatul National Bucuresti
*
24
Rodriguez Nicolas
III
Palatul National Bucuresti
*
25
Pricope Andei
III
Palatul National Bucuresti
*
* elevii care au concurat la alta clasa decat cea la care s-au inscris in concurs

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu